Den viktiga hälsan

Hälsan är ett av det vi diskuterar mes med varandra, vi frågar hur man mår nästan före man börjar prata om vädret. Vi har alla olika förutsättningar när det kommer till hur vi mår och vad vi gör för att förbättra vår hälsa. Något som går nästintill hand i han är hälsa och träning. Genom […]

Read More