Den viktiga hälsan

Hälsan är ett av det vi diskuterar mes med varandra, vi frågar hur man mår nästan före man börjar prata om vädret. Vi har alla olika förutsättningar när det kommer till hur vi mår och vad vi gör för att förbättra vår hälsa. Något som går nästintill hand i han är hälsa och träning. Genom att vi rör på oss så förändras våra kroppar och ökar chanserna till att må bättre.

Hälsosamma arbetsplatser

Även på våra arbetsplatser så arbetas det för arbetsmiljön och att vi ska må bra när vi befinner oss där. Den psykosociala miljön är mint lika viktig som all annan miljö. Arbetsmiljölagen gör att företag är tvungna att arbeta aktivt för att förbättra den arbetsmiljö som man har idag. Hos företaget HLR Hjälpen så hittar man produkter som kan vara till hjälp på en arbetsplats, hjärtstartare exempelvis som är ett utomordentligt hjälpmedel och som kan rädda liv vid behov.

Hälsosamma hem

Det är mycket som kan åtgärdas i våra hem för att vi ska känna oss trygga och för att vi ska må bättre. Det gäller att vi trivs i våra hem, detta kan spegla vår hälsa mycket. Det kan vara fråga om att måla om och renovera så att det blir ljusare och fräschare. Det gäller att vi ser till så att vi har det städat och rent så att vi mår bättre. Orkar man inte med städningen så kan man anlita städhjälp tills man kommer på fötter och börjar orka med detta.