Få hjälp vid urologiska problem som man

Urologiska problem hos män är vanligare än vad många tror. Ju äldre du blir desto vanligare är det att råka ut för dessa problem. Det kan vara allt från blåstömningsbesvär, prostatan, njurarna eller blod i urinen.

Känner du igen dig i något av de ovan nämnda bör du gå till en läkare och bli undersökt. Läkaren kan sedan skriva ut en remiss till en urolog. En urolog är en specialistläkare som är väldigt kunnig inom området. Du kan dessutom skriva ut en egen remiss, en så kallad egenremiss, om du av någon anledning inte kan gå till din husläkare.

Skippa vårdköer

För tillfället är vårdköerna i Sverige extra långa på grund av pandemin som kom år 2020. Många planerade besök och ingrepp har skjutits på framtiden. Känner du att dina problem är så pass allvarliga att du inte kan vänta bör du kontakta ett privat sjukhus. Klicka här för att komma till ett privat sjukhus som specialiserar sig på urologiska besvär och sjukdomar.

Där kan du få en ordentligt grundlig undersökning och därefter tas ett beslut i samförstånd med dig om vad som behöver göras.

Du bör alltid sätta din egen hälsa först, vänta inte för länge.