Säkra arbetsplatser

Det kan vara svårt att säkra upp för alla eventuella olyckor som kan inträffa på en arbetsplats. Däremot så kan man arbeta för att de anställda ska få en arbetsmiljö som är så säker som möjligt. Det är viktigt att man kommer igång med sig arbetsmiljöarbete. Det är inget som man kan vänta med och skjuta upp till nästa verksamhetsår utan det måste börja idag. Vår arbetsmiljö är viktig ur många synpunkter.

Det finns en arbetsmiljölag som alla företag ska följa. Det gäller att kunna förutse och skapa de förutsättningar inom företaget för att arbetsmiljön ska bli så bra som det bara går. Att förebygga och följa upp är viktiga ledord att följa. Det gäller att se vad som kan göras och även följa upp det arbetsmiljöarbete som görs. Det gäller att systematiskt arbeta med frågor och åtgärder på en arbetsplats. Det är både den fysiska och psykiska arbetsförhållanden som bör tas i beaktning.

En hjärtstartare på en arbetsplats är något som alla borde investera i. Det finns ingen lag som säger att det ska finnas men det kan vara väl investerade pengar att köpa och montera upp en hjärtstartare. Se även till att någon eller några får genomgå en utbildning i HLR för att att kunna bistå vid eventuell användning av denna hjärtstartare. I tidningen Arbetsliv så kan man läsa en artikel om hur man hjärtsäkrar sin arbetsplats. genom bra rutiner och utbildning plus en hjärtstartare så har man säkrat upp arbetsplatsen riktigt bra.

 

Kategorier

Arkiv